Holdstart mandag den 19. august.
mandage 17.05
Onsdage 16.15